24.4.20

תובנות על הצגת מידע
"Good displays of data help to reveal knowledge relevant to understanding mechanism,process and dynamics, cause and effect." Edward Tufte

הצגת מידע באופן איכותי,עוזרת לחשוף ידע רלוונטי להבנת מנגנונים, תהליכים ודינמיקת סיבה ותוצאה.


.מאמר מומלץ ומאיר עיניים

From: Visual and Statistical Thinking: Displays of Evidence for Making Decisions - Edward Tufte


.הוראה מחייבת אותך לדייק את המחשבות

תובנה שהושגה בזכות עדכון הסילבוס בקורס פרטים כמגדרי קונספט במחלקה לאדריכלות בצלאל.

שווה לבקר כאן: www.edwardtufte.com


אין תגובות:

פרסום תגובה

>>

Related Posts with Thumbnails