2.10.11

'ארכיטקסט' כתב עת בית הספר לארכיטקטורה באריאל

"קול קורא"

בית הספר לארכיטקטורה במרכז האוניברסיטאי אריאל מוציא את כתב העת 'ארכיטקסט' זו הפעם השלישית. כתב העת פתוח לכל המחלקות בארץ ובעולם. מטרתו של כתב העת לשקף חשיבה ביקורתית ופרשנית בהיבטים ארכיטוקטונים מגוונים.

כתב העת מכיל מס' מדורים: מאמרי מקור, תרגומים של טקסטים, פרויקטי סטודנטים מצטיינים.בשלב זה אנו נתמקד במאמרי מקור- מאמרים שזו חשיפתם הראשונה.

קווים מנחים להגשת מאמר:

להלן קווים מנחים להגשת מאמר עבור כתב העת "ארכיטקסט". אנא דאג/י לעקוב אחר ההדגשים באופן מלא ומדויק כדי להבטיח כי המאמר יבחן בזמן, ובכך ימנעו עיכובים בתהליך ההפקה אם וכאשר המאמר יאושר לפרסום.

* המאמר יוגש בתוכנת וורד (word ) ויהיה בהיקף של 4500 עד 6000 מילה.

* המאמר יוקלד ברווחים כפולים. הכתיבה תהיה בעברית נהירה ותקנית.

1. הדף הראשון במאמר יכלול:

* כותרת שתתאר את תוכן המאמר

* שם\ות המחבר\ים, מקצוע או שייכות אקדמית, כתובת מייל של המחבר\ים כולל כתובת מלאה ואוטוביוגרפיה קצרה

2. הדף השני של המאמר יכלול:

* כותרת המאמר

* תקציר בהיקף של עד 300 מילה המדגיש את תרומתו והשלכותיו של המאמר לתחום האדריכלות

3. גוף המאמר יכלול את החלקים הבאים:

* הצגת הנושא

* חומר רקע

* דיון והליכי בדיקה

* תוצאות

* מסקנות

* השלכות לביצוע וקידום מחקר

* הפניות

* תודות (אופציונאלי, אם המחקר מומן לא באופן אישי יש לציין את מקור המימון בקטע זה)

4. הפניות מלאות מסודרות לפי הא' ב' שנבדקו ועונות על הסגנון השגור ב- "ארכיטקסט"

* ציון ההפניה בתוך הטקסט ייכתב ע"י שם ושנה

* במקרה של הפניה לאותו שם טקסט שנכתב באותה השנה יש להוסיף א' באותיות קטנות לאחר ציון השנה

הפניות יכללו את המידע הנדרש לפי הסדר הבא: שמות כל המחברים (קודם שם משפחה ולאחר מכן ראשי תיבות של השם הפרטי, תאריך פרסום, כותרת המאמר, שמות העורכים, כותרת כתב העת או הספר, מספר הכרך או ההוצאה במקרה של כתבי עת, מיקום ושם חברת ההוצאה לאור בספרים בלבד, כולל מס' עמודים במקרה של כתבי עת או בספרי מאמרים.

* מספרי עמודים יופיעו בכל ציטוט בטקסט.

5. צילומים:

* התמונות יוגשו מודפסות, כל תמונה בעמוד נפרד.

* הכותרת תותאם לפורמט כתב העת (21x 21 ס"מ לערך)

* כל הטבלאות יופיעו בתוך הטקסט או בתוך קובץ נפרד כמסמך וורד (word), בכדי להבטיח את הפקתם בקלות על עמוד כתב העת שמידותיו 21x21 ס"מ לערך

* כל טבלה תלווה בכותרת

* הטבלה או התמונה תצוין במאמר

6. המאמר והטבלאות\תמונות יוגשו בדואר אלקטרוני לעורכים הראשיים: עדנה לנגנטל e.langenthal@gmail.com, או איציק אלחדיף elgal100@netvision.net.il . בימים אלו רוב כתבי העת מקבלים את המאמרים באמצעים אלקטרונים. אם אין באפשרותך לשלוח במייל, שלח תקציר לפקס מס' 03-9066129 ואנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות. הגשת חומר על נייר יכול לגרור עיכובים משמעותיים ועל כן יש לעשות כל שניתן כדי להגישם כקבצים דיגיטאליים.

שים לב:

כל מאמר יקרא ע"י לקטור מתוך האקדמיה הנוגע לתחום בו עוסק המאמר

כי רק עבודות מקוריות שלא פורסמו ולא נמצאות תחת סקירה במקום אחר יכולות להתקבל.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

>>

Related Posts with Thumbnails