10.5.11

Copy/Paste workshop

ידידי הטוב לארטיס, לקח חלק בסדנא בשם "העתק הדבק", במסגרת לימודיו בt?f - מפעל השאלות של וויני מאס.

במסגרת הסדנא שיחקו הסטודנטים עם ההנחה שהאדריכלות שאנחנו מייצרים בימינו היא אדריכלות מגאזינים. כולנו מושפעים מאותם הדימויים שמיוצרים על ידי קומץ משרדי אדריכלות בעולם, שגם הם, איך לומר בעדינות, ממחזרים את הפסולת של עצמם או של הקולגות שלהם. האם האדריכלות בימינו היא לא יותר מתמונה במאגזין? בסטודיו שהוא מנחה, מאס נהנה לקחת דברים עד לכדי אבסורד; הסטודנטים הפסיקו את עבודתם הרגילה למשך שבוע, קיבלו בנק תמונות באיכות גבוהה של אדריכלות בת זמנינו, ומתוך אלו בלבד נתבקשו "לתכנן" מונומנט חדש בעזרת פוטושופ. בלי תוכנית, חזיתות או חתכים, עליהם היה ליצור דימוי שהיה יכול להופיע בשורה אחת עם שאר ה"מועתקים\מודבקים" שאנחנו רואים כל יום ברחבי האינטרנט. משכנע? תראו בעצמכם.

תגובה 1:

>>

Related Posts with Thumbnails