20.11.10

(ב) לי גדר - ביאנלה בבת-יםאחד הפרוייקטים שאהבנו מאד בביאנלה בבת ים היה הפרוייקט - (ב)לי גדר בתכנונם של האדריכליות מיכל שרייבר גלבנדורף ואידית גזין.גדר - עם או בלי?
הפרוייקט עוסק בתכנון מנגנון אדריכלי, חברתי וחוקי המאפשר איחוד של מרחב עירוני פתוח – פרטי וציבורי, וטשטוש הגבול בין הבעלויות והשימושים הקיימים בו.

העיר
השטחים הפתוחים בעיר הכרחיים להבטחת איכות חיים ואיכות סביבה טובות בעיר. הם נחלקים לשטחים ציבוריים פתוחים: גינות, מדרכות ושטחים אחרים באחריות הרשות המקומית; ושטחים פרטיים פתוחים, הכוללים בעיקר חצרות וגינות של בתים משותפים.הפרטי בעיר
השטחים הפרטיים הפתוחים הם נוף שכיח ברחוב העירוני, אך במקרים רבים תחזוקתם היא נטל כלכלי שדיירי הבית המשותף אינם יכולים לעמוד בו, ולרשות המקומית אין סמכות לכפותו. כך קורה שחצרות משותפות רבות, בעיקר בשכונות חזקות פחות, עומדות מוזנחות ואינן משמשות איש – לא את דיירי הבניינים ולא את העוברים ושבים ברחוב. שטחים אלה הם משאב עירוני זמין היכול לשפר את איכות הפעילות במרחב העירוני. איכות חיים סבירה לדיירים ולעוברים ושבים ברחוב משתפץ, סביבה נקייה ממפגעים אסתטיים ופיזיים ופעילות פנאי הם ערכים שניתן לבסס ולהטמיע במרקם העירוני הקיים בעזרת הגדלת מאגר השטחים הפתוחים הניתנים לתכנון באופן רצוף. מטרת הפרויקט ברחוב אורט ישראל 10-12 בבת ים היא לבחון דרכים ליישוב הניגוד בין הפוטנציאל הטמון באיחוד המרחב העירוני הפתוח – הפרטי והציבורי כאחד – לבין המנגנון הסטטוטורי הקובע גבולות קניין, אחריות ושימוש בתאי השטח הנפרדים המרכיבים את הרצף הפתוח העירוני, וליצור מנגנון של אחריות משותפת לשטח הפתוח. הרשות תתחייב לתחזק את המקום, והדיירים ייתנו רשות לערוך פעילות ציבורית בחצר שבבעלותם.התהליך
תהליך התכנון האדריכלי, החברתי והמשפטי של רצף השטחים הפתוחים (מדרכה-שטח ציבורי פתוח–גדר- חצר בניין-גדר- שטח ציבורי פתוח) מבוסס על הסרה רעיונית של הגבולות בין תאי השטח, ומשמעותה היא ביטול הגדרות והמחסומים המפרידים ביניהם לטובת תכנון בלתי נפרד של הרצף העירוני הפתוח. כדי לממש זאת נפגשנו עם דיירי הבתים והקהילה במטרה לקבוע יחד את אופי המרחב העירוני הרצוי. במפגש הראשון הצגנו את התכניות הרעיוניות והפיזיות כבסיס לדיון. במפגשים הבאים התפתח דו-שיח שאפשר לנו להכיר את השטח "מבפנים" ולהתאים את התכנון לאופן שבו הדיירים רואים את סביבת מגוריהם היום, ואת ההתפתחות הצפויה בעקבות ההתערבות. כמו כן תיווכנו בין הדיירים לעיריית בת- ים לשם השגת הסכם להסדרת הכרתה בשטח הפרטי הפתוח כחלק בלתי נפרד ממרחב התכנון הציבורי ואחריותה לו, והסכמת בעלי הדירות בבתים המשותפים לפעולות פיתוח שטח בתחום שבבעלותם המשותפת.מקווה שהפרוייקט באמת יצליח וימשמש את הפונטציאל האמיתי לשינוי המרחב העירוני הישראלי


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

>>

Related Posts with Thumbnails