2.9.10

6 אצבעות לי ישקוסטה ריקה, סן-חוזה, מגדל, 25 קומה, שימושים מעורבים.
שימו לב לדרך שמציג מגדל זה,את הרעיון לשימושים מעורבים.
כאשר הוא מתחיל בבסיס אחיד, ומתפצל ככל שעולים לגובה
למעין 'אצבעות' נפרדות זו מזו.
בדרך זו, הוא מצליח להחדיר אור טבעי נוסף, מרפסות מגוונות,
ליצור הפרדה בין השימושים השונים ולהפיח אופי ומראה ייחודי.
המשרד המתכנן: Moho Arquitectos
* תודה ליובל שהזכיר לי את מה ששכחתי

2 comments:

>>

Related Posts with Thumbnails