31.1.10

shipping containers as housing


השימוש במכולות כפתרון מיידי למצוקת דיור חמורה, בעקבות פגעי הטבע, אינו רעיון חדש : מחד קיימת ירידה מתמדת בשימוש במכולות הנותרים ריקים בנמלים שונים בעולם ומאידך צורתם הבסיסית מאפשרת באופן כמעט מיידי לשמש כמקום מחסה. אולם עד כה הוא תמיד נשאר בשלב הקונספטואלי.
קבוצת החוקרים SEED מאוניברסיטת Clemson University שבארה"ב , לקחה את הקונספט לעבר שלב הביצוע במטרה לקדם את יישומו בהקדם.
הם החלו את מחקרם כבר לאחר סופת ההוריקן קטרינה ואף חקרו את האפשרות להפוך את השימוש במכולות לדיור קבע. ניתן לראות במודלים את המחשבות השונות בכיוון זה.

כעת הם עובדים במהירות הבזק עבור נפגעיה של האיטי.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

>>

Related Posts with Thumbnails