22.10.08

light blubs-Pieke bergmans

הסבר על המנורות מאת המעצב
לאתר המעצב שמראה עוד עבודות יפות בעיקר עם קרמיקה
ואם אתם במקרה בפריז עד ה-25 זאת הגלריה שמציגה את הפריטים

הפתעה-לינק לא קשור

תגובה 1:

>>

Related Posts with Thumbnails