23.12.07

Hiriya Educational Visitor Centerיש אדריכלות טובה, היא כאן מתחת לאף.
נכון יש מעט מאוד ממנה, אבל עדיין יש תקווה.

במרכז המבקרים בחיריה לקחו מבנה תעשיה ישן שהיה קיים באזור (מפעל קומפוסט) והסבו אותו למרכז מבקרים. המרכז שומר על סגנון תעשייתי שכל כך מתאים למקום, ומשלב בחן רב בין חדש לישן. במבנה ניתן דגש על שימוש מחודש בחומרים וניתן לשים לב לפרטים רבים במבנה, בעיצוב הפנים שלו וכמו כן מחוץ לו שעשוים מפסולת.
חלל התצוגה הראשי
כורסאות מאבובים ממוחזרים


פרט דלת גראז' - המשטחים נאספים אחד אחד לתוך מחסנית למעלהדק ממוחזר
פרט מפגש דק ובטון מוחלק

מראות רכב בשירותים


הבטון המוחלק נסדק מיד לאחר היציקה, אז האדריכלים החליטו למלא את החריצים באפוקסי לבן, ובכך הבליט אותם


פרט עמוד תאורה


שימוש באבנים שנמצאו בפסולת הבניין בתפזורת לצורך ריצוף חוץהחצץ הוא פסולת בניין גרוסה ובולי העץ מעצים שמגיעים לאתר כגזםחלון יאכטה
באתר ממחזרים כל יום כ100 טון פסולת כך ש80% ממנה מנוצל ורק 20% מוטמן אחר כך. בנוסף, הגז שנוצר בתהליך הפירוק מפעיל גנראטור שמספק חשמל למתקן כולו. זה יפה מאוד, אבל זעום לעומת 3000 הטון (בתמונה) שמיוצרים בגוש דן כל יום. הפסולת מרוכזת בחיריה ומועברת למשאיות גדולות שמובילות את הפסולת למקום בו אין לתושבים את הכוח להתנגד - הנגב.
תכנון: וינשטיין ועדיה אדריכליםמומלץ מאוד לבקר למי שפיספס, עלות כניסה: 4 פחיות

תגובה 1:

>>

Related Posts with Thumbnails